samen een podcast maken

Een verhaal van Karina van Triest.
Directeur Centrum, Jeugd en Gezin in Barneveld

Waar ik erg blij mee ben is dat we, naast het plezier en de verhoogde onderlinge verbinding, een podcast hebben gemaakt waar we trots op zijn. En dat we hiermee de mogelijkheid kregen deze actief te delen met onze stakeholders: onderwijs, huisartsen en cliënten. Dit is voor onze een heel mooie manier gebleken om onze boodschap uit te dragen.

Karina van Triest
Directeur Centrum, Jeugd en Gezin in Barneveld
Karina van Triest

resultaten volgens karina

  • We hebben echt iets gemaakt waar we trots op zijn.
  • De podcast heeft voor waardering gezorgd vanuit onze belangrijkste stakeholders.
  • We hebben veel lol en plezier gemaakt deze dag!

Specs

Klant
CJG Barneveld

Duur
Halve dag

Aantal deelnemers
Alle medewerkers van CJG Barneveld.

Type
Podcast samen maken mét energieke warmdraai oefening en liedcompetitie

ANDERE KLANTVERHALEN